Nieuws

Dispensatie Wind & WingfoilThe Real Trip - dispensatie Windfoil en Wingfoil.

Reel The Real Trip organisatie heeft vragen ontvangen of er jeugd onder de 15 jaar zich mogen inschrijven voor de Windfoil of Wingfoil
klasse. Na beraad heeft het bestuur en wedstrijdleiding van The Real Trip besloten om dispensatie toe te passen indien de deelnemer wedstrijdervaring op groot water kan aantonen an de organisatie ter beoordeling. De deelnemer kan hiervoor contact opnemen met i.duiker979@gmail.com